• Imprimeix

Turons de Maçanet

Turons de Maçanet
Espai format per un conjunt de petits turons que constitueixen excel·lents mostres del paisatge de la plana selvatana. La seva singularitat rau a conjugar la presència d’un grup important d’elements vegetals extramediterranis que conviuen en una àrea biogeogràficament mediterrània.

Els sistemes naturals dels turons de Maçanet palesen el manteniment d’uns illots naturals immersos en una plana intensament ocupada pels conreus, fet que té un gran interès faunístic, per la diversitat de biòtops que acull el contacte entre conreus i formacions forestals.

Elements d'interès i motius d'inclusió: aquests turons són uns testimonis excel·lents del paisatge natural de la plana selvatana. Són molt singulars perquè combinen elements extramediterranis (rouredes seques i humides d’excepcional valor natural al nostre territori) que conviuen en una àrea biogeogràficament mediterrània.