• Imprimeix

Les Guilleries

Les Guilleries

Les Guilleries és un espai muntanyós de relleu irregular que fisiogràficament se situa a l’extrem més septentrional de les serres litorals catalanes. Està en contacte amb el Collsacabra, que forma part del sistema Transversal, del qual està separat per l'engorjament que crea el riu Ter entre els dos relleus.

Les Guilleries presenten l'interès de formar una prolongació vers el Mediterrani del front oriental humit. D’aquesta manera, tot i ser marcadament mediterrani, també té força influència centreeuropea, especialment a les parts més enlairades. Aquesta situació geogràfica crea un notable grau de diversitat d’ambients que s’accentua amb la complexitat orogràfica, l’important gradient altitudinal i els canvis d’orientació constants.

L’Espai conté bons representants de les formacions vegetals de la Catalunya humida, amb algunes singularitats florístiques. Conserva una bona mostra de la fauna dels ecosistemes forestals de la muntanya mitjana catalana, amb una forta gradació entre els elements faunístics mediterranis, submediterranis i els més purament centreeuropeus.