• Imprimeix

Les Gavarres

Les Gavarres

Aquest Espai natural és un bon representant de les serres litorals silícies del sistema mediterrani septentrional. Forma un conjunt muntanyós individualitzat, situat a l’extrem septentrional de la serralada litoral catalana, que tanca pel sud a la plana litoral empordanesa.

Té una notable diversitat i, sense presentar elements extremadament singulars, és un bon exemple en el seu conjunt de la diversitat dels ecosistemes (especialment forestals) propis d'aquest sector. El conjunt del massís conté una de les millors mostres de sureda, la millor àrea de pinastre a Catalunya i alguns taxons de flora singular. Constitueix una excel·lent reserva de poblaments florístics i faunístics mediterranis, amb algunes espècies singulars.

Es tracta també d'una zona de gran valor arqueològic (monuments megalítics) amb diversos testimonis de l'ús tradicional del territori (pous de glaç, forns, ponts, molins). En el curs fluvial del Daró hi ha peixos d'interès.