• Imprimeix

Massís de Cadiretes

Massís de les Cadiretes

El massís de les Cadiretes (o de Sant Grau o d'Ardenya) és un espai natural format per petites elevacions de relleu granític que entra en continuïtat amb la marina de la Selva, separant la plana selvatana del mar. Els vessants marítims d'aquest massís baixen de forma sobtada fins al mar amb una costa rocosa alta i escarpada, molt abrupta i sotmesa a la dinàmica de les aigües marines.

El conjunt d'aquest massís constitueix una àrea natural de valors geològics, botànics i paisatgístics excepcionals. Ateses les característiques de massís litoral, aquest Espai augmenta el seu interès per mantenir en bon estat de conservació una àrea prou extensa de costa.

Cal assenyalar la singularitat geològica i paisatgística d'algunes formacions característiques del massís, com els blocs granítics. La notable presència d’elements extramediterranis (eurosiberians i atlàntics) en aquest massís plenament mediterrani li donen un remarcable interès com a centre relicte d'espècies de flora d'afinitats atlàntiques. També s'hi troben diverses espècies de la flora endèmiques i rares a Catalunya. La línia litoral presenta un notable interès amb biocenosis submarines característiques d'aquests trams de costa (per exemple el grapissar).