• Imprimeix

Estany de Banyoles

imatge

La zona lacustre de Banyoles és un dels espais protegits més excepcionals de Catalunya i forma un conjunt paisatgístic de notable valor amb sistemes naturals únics al nostre país en molts aspectes.

Aquest Espai se situa al pla de Banyoles, a 173 metres d’altura, i separa la plana de l’Empordà de les muntanyes de la Garrotxa.

El sistema lacustre està alimentat per aigües freàtiques en un sistema càrstic i, juntament amb Montcortès i els estanys de Basturs, són els únics llacs càrstics de Catalunya. Les peculiars característiques físicoquímiques fan que tingui gran valor biològic i científic des del punt de vista bacteriològic, planctònic, faunístic, de vegetació, etc.).