• Imprimeix

Muntanyes de Begur

Begur
Espai litoral situat a l’extrem septentrional de la Serralada Litoral Catalana, entre la platja de Pals i la Badia de Palamós. Constitueix la prolongació litoral a l’est de les Gavarres, de les quals se’n separa per una petita fossa tectònica, el corredor de Palafrugell. Incorpora diferents àrees litorals: el cap de Begur, la Punta des Mut i el Cap de Sant Sebastià.

Té una gran singularitat geològica en relació amb les formes d’erosió que s’hi presenten; amb gran interès biològic i paisatgístic dins d’una àrea de la costa catalana, d’una bellesa excepcional de la qual actualment només resten petits fragments relictes. Els penya-segats litorals constitueixen el refugi per a algunes espècies de la flora i fauna mediterrànies, rares i endèmiques.

Quant al medi marí, les comunitats bentòniques són molt representatives d’aquest tram de costa catalana. Estan adaptades i afavorides per un relleu molt abrupte, la força de l’onatge, la netedat de les aigües i la riquesa en nutrients, cosa que determina una extraordinària riquesa de formacions algals, fins i tot a grans profunditats, d’organismes filtradors i formacions del coral·lígen, amb una gran diversitat i densitat d’invertebrats i peixos. També cal destacar l’existència d’herbeis de posidònia ben conservats en zones de fons sorrencs arrecerats.