• Imprimeix

Aiguamolls de l'Alt Empordà

AAE
Els Aiguamolls de l’Alt Empordà són la segona zona humida més important de Catalunya després del delta de l’Ebre, i constitueix tot un seguit d’ecosistemes aquàtics i litorals de gran valor, amb una elevada biodiversitat de comunitats tan florístiques com faunístiques.

El conjunt d’aiguamolls, prats humits, maresmes, boscos de ribera i dunes representen un paisatge poc corrent a Catalunya, a més de molt interessant des del punt de vista de la biogeografia a la Mediterrània occidental.

La flora presenta un elevat grau de singularitat dins Catalunya a causa del seu caràcter septentrional i es diferencia bastant d’aiguamolls més meridionals com el delta de l’Ebre. Pel que fa la fauna, presenta moltes espècies singulars i és un espai vital per a les aus aquàtiques i migratòries d’importància internacional.

A més dels elements naturals, l’Espai és important pel seu interès cultural, paisatgístic i econòmic, els aiguamolls han estat i són una font de recursos, no només per les riques planes agràries on s’assenten, sinó per l’economia que han generat com a focus d’atracció de turisme de natura.

Tots aquests valors naturals són força fràgils i exposats a canvis ràpids en funció de les pertorbacions, com ho demostra el fet que els actuals aiguamolls són només una part d’una antiga gran zona humida que s’estenia al llarg de tota la badia de Roses i que es va anar transformant i dessecant amb el pas del temps.