• Imprimeix

El Moianès i la riera de Muntanyola

Espai que comprèn una àmplia representació dels sistemes naturals i del paisatge de la comarca natural del Moianès, situada en un dels extrems occidentals de l'àrea humida del nord-est de Catalunya, factor que es reflecteix en el seu paisatge.

La flora i la vegetació d’aquest espai tenen l’interès de conservar alguns elements submediterranis força rars a la resta del territori català. Conté una bona representació de l’hàbitat propi de les rouredes seques i la seva flora i fauna associada. A nivell faunístic, és un bon representant de la fauna forestal amb influència mediterrània. Cal afegir, a més, la presència de destacades espècies d’interès per a la conservació dels ecosistemes fluvials que travessen l’espai (cranc de riu, llúdriga) i, entre la fauna invertebrada, diverses espècies rares de caràcter iberomediterrani.

L’interès natural de l’espai es completa amb la presència de diversos punts d’interès geològic, entre els quals els més destacables són el sistema càrstic de les coves del Toll i de les Toixoneres i la zona humida de l’Estany.