• Imprimeix

Serra d'Ensija-els Rasos de Peguera

Serra d'Ensija-els Rasos de Peguera

La serra d’Ensija - Rasos de Peguera és segurament un dels espais naturals més notables de la subunitat meridional del Prepirineu oriental. Es tracta d’un territori que recull un grau important de diversitat de paisatges, els més característics del Prepirineu oriental a l'Alt Berguedà i altres de singulars en aquest sector.

És un Espai molt interessant a la subunitat meridional del Prepirineu oriental: una àrea excepcional per la riquesa d'alguns elements naturals, el seu interès biogeogràfic i per la remarcable diversitat d’aquestes terres.

Un dels factors que individualitzen millor aquest Espai és que constitueix un dels límits meridionals a Catalunya de la vegetació alpina i subalpina; convé subratllar, per exemple, els prats alpins amb nombroses espècies pirinenques i les pinedes de pi negre amb neret. La fauna invertebrada mostra algunes singularitats, com algunes espècies endèmiques o rares d’aràcnids i heteròpters.