• Imprimeix

Els Tres Hereus

Els Tres Hereus

Els Tres Hereus és un espai representatiu dels sistemes naturals i del paisatge del Baix Berguedà. Se situa a l’extrem més occidental de la Depressió Central oriental de llevant (sector ausònic) i, per això, és de caràcter més sec i continental.

Presenta l’interès d’establir la transició amb l’altre territori fisiogràfic de ponent (sector de la Segarra), tot gaudint de caràcters intermedis; mostra la transició entre la vegetació submediterrània del país de la roureda de fulla petita i la mediterrània del país del carrascar.

Conserva una bona mostra de la vegetació natural d’aquest territori, on els boscos alternen amb camps de conreu. Els cursos d’aigua estan en un relatiu bon estat de conservació i mantenen una bona mostra dels sistemes naturals fluvials del curs mitjà del Llobregat.