• Imprimeix

Muntanya de Sal de Cardona

Sal Cardona

La Muntanya de Sal de Cardona és un espai singular de dimensions molt reduïdes, situat a la dreta del riu Cardener i al peu de la serra de les Garrigues.

S’ha originat pels afloraments i les explotacions mineres d’un diapir salí i té un valor essencialment geològic i geomorfològic, per les seves característiques és un aflorament singular i únic a Catalunya.

La seva constitució el fa extremadament fràgil i susceptible de ser modificat per qualsevol acció antròpica. A més, el conjunt de les formacions geològiques de la vall Salada, amb processos erosius que actuen sobre els singulars afloraments salins, constitueixen una unitat morfològica de grans valors paisatgístics, als quals s’afegeix l’elevat interès sociocultural, que el lliga a l’evolució i idiosincràsia de la vila de Cardona.