• Imprimeix

Declaració, planificació i gestió

L’Espai Natural Protegit de la Platja de Torredembarra i Creixell va ser incorporat al PEIN pel Decret 328/1992, pel qual s’aprova el PEIN.Aquest Espai va ser declarat per primera vegada com a LIC l’any 1997 i va ser ampliat com a espai Natura 2000 mitjançant l’Acord del Govern 112/2006, de 5 de setembre, que aprova la xarxa Natura 2000 a Catalunya (DOGC 4735 de 6-10-2006).

Així mateix, mitjançant el Pla especial es va realitzar la seva delimitació definitiva. Aquest Pla complementa també el règim normatiu bàsic de protecció establert pel PEIN amb determinacions específiques per a aquest Espai.

Data d'actualització:  27.01.2015