• Imprimeix

Serra del Montsant

Montsant

L’espai de Montsant aplega nombrosos valors naturals d’especial interès. Aquest espai natural protegit es manté en un grau d’artificialització escàs a causa del seu particular relleu i de la seva complexitat orogràfica, que dificulta l’accés a l’interior de l’Espai i en condiciona l'aïllament i un relatiu bon estat de conservació.

Consegüentment, és un recull de la diversitat dels sistemes naturals de les muntanyes de la serra Prelitoral Catalana que complementa els de les veïnes muntanyes de Prades.

El Montsant compta amb una gran excepcionalitat paisatgística en el camp geològic: cingles, congostos i barrancs acullen àrees de màxim interès. Destaquen els ambients rupícoles, els matollars mediterranis, les brolles i els sistemes fluvials com a valors naturals rellevants.

A més a més, el Montsant constitueix, juntament amb els Ports, el reducte faunístic de més importància de les comarques meridionals.