• Imprimeix

Desembocadura del riu Gaià

GAIÀ

És un Espai de petites dimensions, que segueix el riu Gaià en el seu últim tram fins a la seva desembocadura i que s’engloba en tot un seguit de petites zones humides del litoral tarragoní, algunes de les quals estan pràcticament desaparegudes.

Constitueix un illot de paisatge natural de vegetació de ribera i palustre, que contrasta amb els conreus de secà del seu entorn, així com amb els usos turístics i recreatius.

L’Espai compta amb zones permanentment inundades d’aigua dolça, que són un refugi per a alguns elements faunístics i serveixen com a punt de repòs als ocells migratoris.