• Imprimeix

Savassona

Savassona
Espai de forma allargada que presenta l’ interès de situar-se a l’extrem més oriental de la depressió Central, en una zona de transició entre el sistema Transversal (muntanyes del Cabrerès) i les serres prelitorals septentrionals (Guilleries). Els seus ecositemes i sistemes naturals comparteixen molts dels caràcters propis de les unitats fisiogràfiques que convergeixen en aquest territori.

L’Espai de Savassona és singular si el comparem amb altres espais propers i de relleu molt semblant com, per exemple, els turons ausetans. Els seus relleus singulars son d’alt valor paisatgístic.