• Imprimeix

Muntanyes de l'Ordal

Ordal

Espai natural que conserva moltes de les característiques del massís del Garraf i en constitueix la prolongació natural cap a l’interior, en contacte amb la depressió del Penedès. De manera general, aquests dos espais (el Garraf i l'Ordal) es podrien considerar com una sola unitat. L'existència, però, de trets diferencials prou notables entre l'un i l'altre justifica de considerar-los com a espais naturals individualitzats.

Per la seva situació geogràfica, més interior que el Garraf, el paisatge presenta caràcters particulars amb algunes unitats no representades a les terres properes. Cal remarcar la diversitat de la vegetació rupícola, amb algunes espècies de notable singularitat, i també alguns fragments de vegetació humida de caràcter centreeuropeu, que contrasten manifestament amb la vegetació mediterrània dominant. S'ha de remarcar l’interès de la fauna invertebrada i, en especial, de la cavernícola, amb nombrosos elements singulars.

La situació de l'Ordal, molt propera a importants àrees urbanes, determina en aquest Espai un cert grau de fragilitat i augmenta l’interès per conservar-lo.