• Imprimeix

Gallecs

L'Espai relictual de Gallecs és un testimoni de la diversitat i riquesa del paisatge vallesà, dominat per l’activitat agrícola, amb clapes de bosc i bosquina, que pertanyen al domini climàtic de l’alzinar litoral mediterrani i arbredes seguint els cursos d’aigua. També cal destacar-ne l'elevat interès ornitològic, ja que es tracta d’un lloc de pas i parada de moltes espècies d’ocells durant les migracions, on s’ha determinat una gran diversitat d’espècies.

Actualment, el nucli de l’Espai ha conservat el seu predominant i característic ús agrícola. A les zones forestals i de ribera hi ha sectors en bon estat de conservació i de gran riquesa. Tot i que, a molts punts, l’alzinar litoral amb roure cerrioide ha patit un esclarissament progressiu, formant l’actual bosc mixt dominat pel pi blanc, i, en algunes zones, la vegetació de ribera està degradada, aquests sectors són potencialment recuperables.