• Imprimeix

Filià

Filià

Es tracta d’un espai natural protegit de petites dimensions i que presenta una gran singularitat. Se situa a les parts més altes de la capçalera del riu Flamicell, que transcorre per la Vall Fosca. Per la seva situació geogràfica, és un dels límits meridionals a més altura del Pirineu central català (entre 2.200 i 2.700 m d’altitud) i constitueix un nucli de gran interès biogeogràfic, que està dotat d’unes característiques geològiques i d’unes comunitats de flora i fauna de gran valor.

Aquest Espai és un dels límits meridionals de més altura dels Pirineus centrals catalans. Constitueix en si mateix un nucli de gran interès biogeogràfic on una sèrie d’espècies de fauna de característiques alpines i nivals troben el seu límit meridional de distribució, com ara I'ermini i la perdiu blanca.