Els espais del Sistema

El Sistema d’Espais Naturals Protegits de Catalunya (el SENP) actualment està constituït per 184 espais naturals representatius de l'àmplia varietat d'ambients i formacions presents a Catalunya, de l'alta muntanya a les planes litorals i dels boscos eurosiberians als erms semidesèrtics o els espais marins.

La superfície terrestre acumulada d'aquests espais és de 1.020.551 hectàrees i equival, aproximadament, al 32% del territori. Els espais marins sumen una superfície de 85.628 hectàrees. 

(Els diferents espais que componen el Sistema s'aniran publicant progressivament. Les dades de cada espai s'han elaborat al 2012)