• Imprimeix

Parc nacional

Pinedes de pi negre

Dins els límits del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici hi ha interessants pinedes de pi negre com aquestes situades al vessant aranès

Els parcs nacionals són els espais naturals d'extensió relativament gran, no modificats essencialment per l'acció humana, que tenen interès científic, paisatgístic i educatiu. La finalitat de la declaració és preservar-los de totes les intervencions que poden alterar-ne la fisonomia, i la integritat i l'evolució dels sistemes naturals. La declaració de parc nacional s'ha de fer per llei estatal.

Al territori català només té aquesta consideració el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, amb una zona perifèrica de protecció.

A partir de l’entrada en vigor de la Ley 5/2007 de la Red de Parques Nacionales, la gestió ordinària i habitual dels parcs nacionals correspon a les comunitats autònomes (equip de gestió proper al territori que depèn del Servei d'Espais Naturals Protegits, adscrit a la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural) en règim d’autorganització i amb càrrec als seus recursos financers, mentres que la tutela general del sistema, l’establiment de les directrius bàsiques i la coherència de la Xarxa és competència de l’Adminsitració General de l’Estat.

Data d'actualització:  07.06.2013