• Imprimeix

Dades i superfície

Les dades de les superfícies del PEIN estan calculades a partir de la superposició, mitjançant mètodes SIG (Sistema d'Informació Geogràfica), de la base municipal 1:5.000 de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (versió 01/01/2018) i les bases cartogràfiques d'espais naturals protegits 1:50.000 del Departament de Territori i Sostenibilitat. Per aquesta raó, aquests valors no són exactes i tenen caràcter orientatiu/informatiu.

Data d'actualització:  26.11.2012