• Imprimeix

Dades i superfície

El càlcul de les superfícies del PEIN s'ha obtingut mitjançant sistemes d'informació geogràfica (SIG) a partir de la superposició de la base cartogràfica digital 1:50.000 del PEIN amb la base cartogràfica digital de delimitació municipal i comarcal a escala 1:50.000 elaborada per l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC).

Aquests càlculs poden incloure algún petit desajust fruit de l'actualització periòdica de la delimitació municipal, sempre inferior a 0,1 ha.

Data d'actualització:  26.11.2012