Els espais naturals protegits ocupen prop d'un 30% de l'àmbit terrestre de Catalunya i prop d'un 10% de l'àmbit marí (delimitat per les 12 milles nàutiques del mar territorial de l'Estat espanyol).

Tenint en compte aquest gran abast territorial i la difusió extraordinària de les eines de localització i consulta geogràfica dels darrers anys, és molt important posar a disposició de tothom (administracions, àmbits professionals, acadèmics i públic en general) les eines cartogràfiques necessàries per poder localitzar adequadament els espais naturals protegits del nostre territori (els espais naturals de protecció especial, els espais del Pla d'espais d'interès natural i els espais de la xarxa Natura 2000).

Són diverses les eines cartogràfiques que s'ofereixen, des de les més especialitzades , les bases cartogràfiques en format SIG (sistemes d’informació geogràfica) i CAD(disseny assistit per ordinador) fins a les més senzilles d'utilitzar, els visors cartogràfics.

Data d'actualització:  10.06.2013