Internacionalment les àrees protegides es reconeixen com a llocs de conservació de la biodiversitat, “magatzems“ de material genètic, proveïdors de serveis dels ecosistemes, necessaris per al benestar humà i contributius al desenvolupament sostenible.

Diversos convenis, estratègies, directrius i recomanacions internacionals i comunitàries fomenten polítiques de protecció de la biodiversitat centrades en la conservació de les àrees protegides.

El sistema d’espais naturals protegits de Catalunya té relació amb xarxes d’espais protegits d’abast geogràfic més gran, a escala estatal, europea i internacional. Alguns dels espais formen part de xarxes internacionals per a la protecció i conservació de determinats ecosistemes o elements del patrimoni natural.