• Imprimeix

Els serveis ecosistèmics

Els serveis ecosistèmics: els serveis que ens dóna la natura

La natura sustenta totes les activitats i la vida dels éssers humans. Els béns i serveis que proporciona són vitals per al nostre benestar i el desenvolupament econòmic i social present i futur. D’aquests béns i serveis, en diem serveis ecosistèmics.

A escala internacional s’han definit quatre categories diferents de serveis, tots ells vitals per a la salut i el benestar dels éssers humans: serveis de proveïment, de regulació, culturals i de suport.