Triglochin bulbosum

Triglochin bulbosum.

El 26 d'octubre del 2009 es va crear la Comissió Assessora de Conservació de la Flora a Catalunya. Les funcions de la Comissió Assessora de Conservació de la Flora a Catalunya són:

  • Assessorar el Departament en matèria de conservació de flora a Catalunya.
  • Elaborar els informes que consideri en aquelles qüestions que afectin la conservació de la flora.
  • Emetre informes tècnics sobre els processos de catalogació i descatalogació d'espècies del catàleg de flora amenaçada de Catalunya.

Des del 2004 s'està treballant en la formació de personal, tant del Cos d'Agents Rurals com personal tècnic que treballa en la gestió d'espècies amenaçades. Es fan cursos d'identificació de poblacions amenaçades de flora.

Data d'actualització:  08.09.2010