• Imprimeix

Gestió i seguiment d'espècies protegides i amenaçades

Treballs de gestió amb espècies protegides i amenaçades

Darrere dels plans de recuperació o conservació i de la gestió d'espècies in situ i ex situ, hi ha la realització de múltiples treballs a diversos nivells (ecosistemes i hàbitats, poblacions, anàlisi genètica...) i, en determinats casos, programes de cria en captivitat.

La gestió de la fauna protegida i amenaçada es duu a terme des de molts fronts, ja sigui directament des del Servei de Fauna i Flora, com des dels parcs naturals o altres unitats del Departament, com els Serveis Territorials.

És per això que al marge de les espècies que llistem més avall, podeu trobar informació respecte a la gestió d'altres espècies als webs corresponents. Espècies protegides sobre les quals s'està realitzant o s'ha dut a terme una gestió especial a Catalunya (censos, maneig, cria en captivitat, etc.):