Atès que una funció bàsica dels centres de recuperació és la rehabilitació dels exemplars rebuts per alliberar-los a la natura, aquests han d'estar en perfectes condicions per garantir-ne el seu futur.

Quan aquestes condicions no es donen, els exemplars queden com a  irrecuperables en perdre una part de les seves capacitats i no poden ser retornats al medi, tot ocupant un espai que s'ha d'utilitzar per recuperar els animals que entrin de nou als centres de fauna salvatge.

Aquests animals, tot i que no es poden retornar al medi, poden tenir un paper molt important tant en programes de cria en captivitat com, sobretot, en l'educació ambiental. La funció de reubicar animals i emprar-los en programes d'educació o sensibilització ambiental, ha portat a signar convenis amb les institucions zoològiques que ho han demanat i que disposen tant d'instal·lacions adients com d'un programa educatiu especialitzat (monitors, xerrades, pósters, etc.).

D'aquesta manera, i basant-se en l'article 37 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals, exemplars d'espècies protegides que podrien ser considerats “menys” importants per fer programes de cria en captivitat poden ser útils per a aquestes tasques d'educació ambiental.

 Actualment, el Departament té un conveni per cedir exemplars irrecuperables d'espècies protegides amb diferents institucions.

Centres

Data d'actualització:  20.07.2017