• Imprimeix

Autoritzacions

Malgrat que la normativa estableix que, d'antuvi, la fauna salvatge no es pot molestar, la llei permet capturar, fotografiar, filmar o observar les espècies de la nostra fauna salvatge en situacions excepcionals i sempre amb l'autorització corresponent. Pel que fa a les activitats susceptibles d'autorització, distingim les següents: