• Imprimeix

Fauna autòctona

Fauna autòctona

Es consideren fauna salvatge autòctona les espècies la distribució natural de les quals engloba Catalunya, perquè s'hi reprodueixen, hi hivernen o hi estan de pas. També comprèn les espècies de peixos i animals marins de les costes catalanes.

En l'annex del Decret legislatiu 2/2008, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals, s'indiquen les espècies protegides de la nostra fauna salvatge autòctona.

És important destacar que la fauna que s'inclou dins el concepte definit abans és considerada salvatge independentment de si l'animal en concret ha nascut en la natura o en captivitat.