• Imprimeix

Estratègies de conservació de la biodiversitat

La biodiversitat és la varietat de vida en totes les seves formes, àmbits i combinacions. Inclou la diversitat d’ecosistemes, d’espècies i de gens. La diversitat biològica ofereix béns i serveis que ens proporcionen benestar i qualitat de vida.
La biodiversitat és un recurs limitat, i conservar-la és una prioritat, a escala global i de Catalunya. La importació de molts béns de consum (agrocombustibles, petroli, gas, minerals, productes agrícoles...), espècies en perill d’extinció i altres materials té efectes negatius sobre la biodiversitat dels països d’origen. Per això Catalunya ha d’assumir una responsabilitat envers la conservació de la biodiversitat mundial, i participa en les estratègies de biodiversitat europees i internacionals.