• Imprimeix

El procés participatiu per elaborar l'Estratègia

S’ha previst un procés participatiu estructurat en diverses fases, que inclouen la participació interna i externa.

Més avall trobareu la informació detallada de cada fase.

a

Octubre-desembre 2016.

Treball intern dins la Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural del DTES i reunió del Consell de Protecció de la Natura, l’òrgan de seguiment de l’Estratègia. Dóna lloc a un document base amb una diagnosi i estructura d’Estratègia (àmbits, objectius estratègics i operatius).

Gener-març 2017.

Creació d’una comissió de seguiment interna de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat (CTSMAS), amb l’objectiu de participar en la validació, esmena i aportació dels objectius operatius i accions que proposa l’Estratègia segons el document base de la fase anterior. La CTSMAS realitza 6 reunions temàtiques, una per cada àmbit de l’Estratègia.

Del febrer al març de 2017 es programaran reunions bilaterals interdepartamentals entre el DTES i els departaments de la Generalitat amb implicació en les polítiques de conservació de la biodiversitat, per tal d’acordar i definir objectius i accions. La resta de departaments en queden informats a través de la Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic (reunió del 13/2/2017).

Març-abril 2017.

S’articula a través de dos espais:

Formularis de propostes en línia. Formularis oberts, per fer arribar observacions i propostes en relació amb els continguts de la proposta d’Estratègia (estarà operatiu fins al 2 de maig).

Sessions informatives i sessions de debat. S’han realitzat reunions informatives sectorials (adreçades a col·lectius específics) i reunions informatives territorials (obertes a qualsevol persona interessada). El proper 24 i 25 d’abril es realitzaran sessions de debat temàtiques (vegeu programa).

Informació relacionada

Maig 2017.

D’acord amb les aportacions rebudes durant l’etapa participativa, s’elaborarà el document final de l’Estratègia i s’informarà a la CTSMAS dels canvis i modificacions que se’n derivin. Es convocarà el Consell de Protecció de la Natura, que estarà informat durant tot el procés, per presentar-li i sotmetre a validació el document final de l’Estratègia.

Juny 2017.

Sessió de presentació de l’Estratègia catalana del patrimoni natural i la biodiversitat. Es presentarà el document final de l’Estratègia, que inclou el Pla d’acció 2017-2021, i també l’informe amb els resultats del procés de participació pública.

A partir d’aquesta sessió, s’iniciarà la tramitació de l’Estratègia mitjançant l’Acord del Govern.

Data d'actualització:  20.02.2017