• Imprimeix

El procés participatiu per elaborar l'Estratègia

S’ha previst un procés participatiu estructurat en diverses fases, que inclouen la participació interna i externa.

Més avall trobareu la informació detallada de cada fase.

a

Octubre-desembre 2016.

Treball intern dins la Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural del DTES i reunió del Consell de Protecció de la Natura, l’òrgan de seguiment de l’Estratègia. Dóna lloc a un document base amb una diagnosi i estructura d’Estratègia (àmbits, objectius estratègics i operatius).

Gener-març 2017.

Creació d’una comissió de seguiment interna de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat (CTSMAS), amb l’objectiu de participar en la validació, esmena i aportació dels objectius operatius i accions que proposa l’Estratègia segons el document base de la fase anterior. La CTSMAS realitza 6 reunions temàtiques, una per cada àmbit de l’Estratègia.

Del febrer al març de 2017 es programaran reunions bilaterals interdepartamentals entre el DTES i els departaments de la Generalitat amb implicació en les polítiques de conservació de la biodiversitat, per tal d’acordar i definir objectius i accions. La resta de departaments en queden informats a través de la Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic (reunió del 13/2/2017).

Març-abril 2017.

S’articularà a través de dos espais:

Formulari de propostes en línia. Formulari obert, per fer arribar observacions i propostes en relació amb els continguts de la proposta d’Estratègia (estarà operatiu del 3 al 28 d'abril).

Sessions informatives i sessions de debat. Es preveuen realitzar reunions informatives sectorials (adreçades a col·lectius específics), reunions informatives territorials (obertes a qualsevol persona interessada) i sessions de debat temàtiques. La finalitat d’aquestes darreres sessions és validar els objectius operatius i les accions proposades en el document base resultant de la fase anterior, recollir altres accions per a cada objectiu i prioritzar-les.

El resultat d’aquesta fase serà un informe amb totes les propostes rebudes a través de les sessions de debat i del formulari de propostes en línia. Es prendrà en consideració la inclusió de totes aquestes propostes en el document final de l’Estratègia. En aquest sentit, s’elaborarà un document de retorn de les propostes recollides.

Maig 2017.

D’acord amb les aportacions rebudes durant l’etapa participativa, s’elaborarà el document final de l’Estratègia i s’informarà a la CTSMAS dels canvis i modificacions que se’n derivin. Es convocarà el Consell de Protecció de la Natura, que estarà informat durant tot el procés, per presentar-li i sotmetre a validació el document final de l’Estratègia.

Juny 2017.

Sessió de presentació de l’Estratègia catalana del patrimoni natural i la biodiversitat. Es presentarà el document final de l’Estratègia, que inclou el Pla d’acció 2017-2021, i també l’informe amb els resultats del procés de participació pública.

A partir d’aquesta sessió, s’iniciarà la tramitació de l’Estratègia mitjançant l’Acord del Govern.

Data d'actualització:  20.02.2017