• Imprimeix

Estratègia de la Unió Europea sobre la biodiversitat fins al 2020

La Comissió Europea ha adoptat l’Estratègia de la UE sobre la biodiversitat fins l’any 2020: la nostra assegurança de vida i el nostre capital natural. Es plantegen 6 objectius i 20 accions per frenar la pèrdua de biodiversitat i de serveis ecosistèmics. A Europa, una de cada quatre espècies està amenaçada d’extinció i el 88% dels recursos pesquers estan sobreexplotats o severament pressionats.

Els sis objectius són:

  • Implementació de la legislació sobre natura de la UE.
  • Millora de la protecció dels ecosistemes, i de la ‘infraestructura verda’.
  • Una agricultura i una gestió forestal més sostenibles.
  • Més bona gestió dels recursos pesquers.
  • Un control més estricte de les espècies invasores al·lòctones.
  • Un major control de la UE per detectar la pèrdua de biodiversitat.

 
Catalunya va liderar l’any 2010 un posicionament comú per contribuir a l’Estratègia de la UE per al 2020. 

Data d'actualització:  24.10.2011