• Imprimeix

Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya

Estratègia catalana del patrimoni natural i la biodiversitat

El 17 de juliol de 2018 el Govern de la Generalitat va aprovar l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya, el document de planificació estratègica que defineix el full de ruta de les polítiques de conservació de la natura a Catalunya fins el 2030. L’Estratègia és un document imprescindible per implementar a Catalunya el que estableixen el Conveni de diversitat biològica de Nacions Unides, de 1992, el Pla 2011-2020 que el desplega i l’Estratègia 2020 sobre biodiversitat de la Unió Europea.

L’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya defineix objectius estratègics a assolir l’any 2030, però es desplegarà de forma quadriennal, amb línies d’actuació que es concretaran en accions, en una primera fase durant el període 2019-2022. S’articula sobre la base de sis principis rectors, que defineixen les prioritats de l’acció del Govern per conservar la natura i frenar la pèrdua de biodiversitat a Catalunya des de 1r) el coneixement i la gestió de la informació sobre el patrimoni natural; 2n) la conservació dels hàbitats, les espècies i els processos ecològics; 3r) la reorientació del model territorial; 4t) la integració de les polítiques sectorials; 5è) l’estructura administrativa i el marc legal, i 6è) la implicació social.