• Imprimeix

Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya

Estratègia catalana del patrimoni natural i la biodiversitat

El Pla de la XI legislatura del Govern preveu l’aprovació de l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya, en compliment del que estableix el Conveni de diversitat biològica de Nacions Unides, de 1992, el Pla 2011-2020 que el desplega i l’Estratègia 2020 sobre biodiversitat de la Unió Europea.

Si bé internacionalment es fomenten les estratègies de biodiversitat, el Govern de la Generalitat de Catalunya es proposa aprovar una estratègia més àmplia, de conservació de la natura, per incloure no només els elements vius de la Terra, sinó també la geodiversitat, el medi natural en conjunt i els processos ecològics, entenent que configuren un actiu insubstituïble per a l’economia i el benestar del país.

L’Estratègia de patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya té un horitzó 2030, i un primer Pla d’acció 2017-2021. S’articula sobre la base de sis principis rectors, que defineixen les prioritats de l’acció del Govern per conservar la natura i frenar la pèrdua de biodiversitat des de 1r) el coneixement i la gestió de la informació sobre el patrimoni natural; 2n) la conservació dels hàbitats, les espècies i els processos ecològics; 3r) el model territorial, 4t) la integració de les polítiques sectorials; 5è) l’estructura administrativa i el marc legal, i 6è) la implicació social.

Entre els mesos de març i juny de 2017 s’ha desenvolupat el procés de participació ciutadana de l’Estratègia per donar a conèixer la proposta de continguts d’aquest full de ruta, a la ciutadania en general, i als sectors més vinculats amb la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat en particular, i recollir aportacions i esmenes als objectius estratègics i a les accions. Durant el procés s’han rebut més de 700 aportacions, que han permès reorientar significativament l’enfocament de l’Estratègia.

Podeu fer arribar les vostres valoracions sobre el nou document resultant d’aquest procés a: spen.tes@gencat.cat