• Imprimeix

Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya

Estratègia catalana del patrimoni natural i la biodiversitat

El 17 de juliol de 2018 el Govern de la Generalitat va aprovar l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya, el document de planificació estratègica que defineix el full de ruta de les polítiques de conservació de la natura a Catalunya per als propers anys. L’Estratègia és un document imprescindible per implementar a Catalunya el que estableixen el Conveni de diversitat biològica de Nacions Unides, de 1992, el Pla 2011-2020 que el desplega i l’Estratègia 2020 sobre biodiversitat de la Unió Europea.

Si bé internacionalment es fomenten les estratègies de biodiversitat, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat una estratègia més àmplia, de conservació de la natura, per incloure no només els elements vius de la Terra, sinó també la geodiversitat, el medi natural en conjunt i els processos ecològics, amb el benentès que configuren un actiu insubstituïble, també per a l’economia i el benestar del país. Per això l’ús del patrimoni natural en el títol.

L’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya defineix objectius estratègics a assolir l’any 2030, però es desplegarà de forma quadriennal, amb línies d’actuació que es concretaran en accions, en primera fase durant al període 2018-2021. S’articula sobre la base de sis principis rectors, que defineixen les prioritats de l’acció del Govern per conservar la natura i frenar la pèrdua de biodiversitat a Catalunya des de 1r) el coneixement i la gestió de la informació sobre el patrimoni natural; 2n) la conservació dels hàbitats, les espècies i els processos ecològics; 3r) la reorientació del model territorial, 4t) la integració de les polítiques sectorials; 5è) l’estructura administrativa i el marc legal, i 6è) la implicació social.

Durant l’any 2017 va tenir lloc un extens procés de participació ciutadana per donar a conèixer la proposta del document de treball preliminar , recollir aportacions i esmenes als objectius estratègics i a les accions de l’Estratègia i obtenir informació sobre la situació de partida. L’aprovació d’aquest full de ruta suposa la culminació d’un procés complex, iniciat el 1997, quan una resolució del Parlament de Catalunya va instar la Generalitat a elaborar una estratègia de conservació de patrimoni natural i biodiversitat. Amb l’Estratègia, Catalunya dona compliment als acords internacionals vigents que recullen la necessitat d’elaborar estratègies de conservació de la biodiversitat i es posa fil a l’agulla a una nova etapa per tenir molt més clar quins han de ser els objectius a assolir i, per tant, cap on dirigir els esforços en matèria de conservació a partir d’ara.

A la tardor de 2018 està previst organitzar una sessió de presentació oberta a totes les persones interessades.