• Imprimeix

Xarxa d'alerta

La xarxa d’alerta d’EEI és un mecanisme de detecció ràpida d’espècies exòtiques a Catalunya, especialment de les espècies exòtiques invasores.

L’increment del transport de mercaderies i persones per tot el món ha fet que s’incrementi l’arribada d’espècies exòtiques, de forma involuntària o intencionada. Un cop implantades, les espècies exòtiques invasores són molt difícils de controlar. Per això, i en el marc de la legislació vigent, és molt important i fonamental disposar d’una xarxa d’alerta, que avisi quan es detectin aquestes espècies en el medi natural i poder establir respostes urgents i actuacions d’erradicació i control.

L’objectiu d’aquesta xarxa d’alerta d’EEI és disposar d’entitats o persones per tot el territori que informin de l’aparició de noves espècies exòtiques a Catalunya o que es detectin en llocs on no es tenia constància. Es important que els col·laboradors consultin la distribució de les espècies a l’Exocat, per tenir una idea del coneixement de la distribució de les espècies.

La xarxa d’alerta està formada per entitats o persones col·laboradores que vulguin subministrar informació sobre les espècies exòtiques invasores. Així mateix, es disposa d’una sèrie de col·laboradors de referència, lligats al món tècnic i centres d’investigació, en els diferents grups taxonòmics, per a la validació de la informació i suport a la xarxa.

Si qualsevol persona detecta una espècie exòtica invasora per primer cop és molt important que ho posi en coneixement de la xarxa d’alerta.

Com podeu participar-hi?

Us convidem a participar i formar part de la xarxa d’alerta d’EEI a Catalunya, en l’àmbit d’entitat o a títol personal, enviant la informació al correu electrònic del Departament de Territori i Sostenibilitat: especiesinvasores.tes@gencat.cat

En el primer missatge cal indicar nom, contacte, àrea de residència, manifestar la voluntat de col·laborar en la xarxa d’alerta, si es pertany a alguna organització o centre d’investigació –no obligatori- i el nivell d’expertesa. També es pot col·laborar com a entitat. El codi de persona o entitat col·laboradora facilitarà la traçabilitat de la informació en els formularis de comunicació de cites per l’Exocat.

Totes les cites i col·laboracions són importants però de forma paral·lela, a Catalunya s’ha establert una taula d’espècies que es consideren prioritàries de comunicació. En breu, l’objectiu és disposar de la informació al més aviat possible d’aparició de noves espècies exòtiques a Catalunya o l’aparició d’espècies ja citades a Catalunya però en llocs on no s’havien detectat amb anterioritat. Hi ha espècies prioritàries de comunicació que difícilment es poden convertir en invasores a Catalunya però la legislació europea obliga a establir sistemes de detecció ràpida.

Les persones de la xarxa d’alerta tindran cura especialment de les espècies prioritàries de comunicació i utilitzaran, amb el seu número de registre, el formulari de l’Exocat.