• Imprimeix

La vespa asiàtica

vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax)

La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és una espècie invasora que viu originàriament a la Xina, el nord de l’Índia i Indonesia. Va introduir-se a finals del 2004 a França, al port de Bordeus, a través d’un container que venia de la Xina. Posteriorment es va estendre per tot el sud de França i l’any 2007 ja s’estimava que hi havia milers de nius. S’estima que la velocitat d’expansió ha estat de 100 km/any.

Els adults s’alimenten de líquids dolços (nèctar i mel) i també de fruita madura. Les larves s’alimenten d’abelles i d’altres tipus d’insectes que són capturats pels adults i transportats als nius.

La vespa velutina instal·la els seus nius, preferentment, a les branques altes dels arbres, tant a les zones urbanes com agrícoles o boscoses. Aprofita les valls fluvials i evita les poblacions pures de coníferes.

No és especialment agressiva per a les persones però captura moltes abelles i és un problema afegit per a l’apicultura.

 

En cas d’observació de qualsevol exemplar de vespa asiàtica o dels seus nius cal posar-se en contacte amb el Cos dels Agents Rurals: Tel.: 93 574 00 36

  • L’efecte directe envers l’apicultura, ja que aquesta vespa depreda sobre l’abella de la mel. En els països a on ja s’ha produït aquesta invasió l’activitat apícola està patint pèrdues.
  • Com a conseqüència de la disminució de l’abella de la mel i altres pol·linitzadors, l’efecte indirecte envers la producció agrícola de les espècies que necessiten ésser pol·linitzades.
  • L’efecte directe d’una espècie invasora envers les espècies d’invertebrats autòctons, atès que es tracta d’un nou depredador en l’ecosistema.
  • Formació i divulgació, imprescindible per a les fases de detecció i prevenció: tant pel que fa als apicultors professionals, Cos d’Agents Rurals i altres sectors implicats.
  • La destrucció dels nius, que es poden començar a veure a partir de juny, és un dels mètodes eficaços per tal de reduir les poblacions. L’època més adequada per a la destrucció dels nius coincideix amb els mesos de setembre i octubre, moment en què el niu té les dimensions i la capacitat màxima.
  • Els apicultors transhumants haurien de prestar la màxima atenció en el moment de retorn dels Pirineus, vigilant que a les arnes o al material de suport de les arnes (maons, totxanes...) no s’hi hagi instal·lat un niu de Vespa velutina.
  • Com que es tracta d’una vespa diürna, els nius s’han de destruir a trenc d’alba o al capvespre quan les vespes estan més inactives.
  • Quan la vespa asiàtica ataca un rusc, es fan servir paranys amb atraients (suc de cera vella fermentada, cervesa, vi blanc, sirop de cassís...) per a capturar el màxim nombre d’individus i, d’aquesta manera, disminuir-ne la predació. Aquestes trampes és convenient instal·lar-les a partir de juliol fins a final de temporada.
Data d'actualització:  07.03.2017