• Imprimeix

Conceptes clau

La custòdia és una eina de gestió del territori que té per objectiu implicar els propietaris i usuaris en la conservació i el bon ús dels valors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics.

És un mètode de treball eficaç i democràtic que es fonamenta en dos principis bàsics: 

  • l’aproximació transversal a la gestió i a la conservació del medi i el patrimoni natural i cultural, i
  • la participació directa de la societat civil en les polítiques públiques i en l’acció sobre el territori per a la conservació de la biodiversitat.


El context administratiu i econòmic actual ofereix una oportunitat per situar la custòdia del territori com una estratègia innovadora, basada en la col·laboració de tots els actors de la societat, i capaç d’aportar solucions consensuades al repte de la conservació de l’entorn natural i de la biodiversitat. Promoure el desenvolupament i la institucionalització de la custòdia del territori, en el context de la conservació de la biodiversitat, és una d’aquestes solucions de futur.

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Polítiques Ambientals (DGPA), i la Xarxa de Custòdia del Territori (xct) estan impulsant conjuntament el desenvolupament i la institucionalització de la custòdia al nostre país, mitjançant Plans de Treball que es van actualitzant.

esquema
Data d'actualització:  27.03.2017