• Imprimeix

Consell de Protecció de la Natura

L'òrgan consultiu en matèria de protecció de la natura i del paisatge és el Consell de Protecció de la Natura. El Consell va ser creat per la Llei 12/1985 d'Espais Naturals amb l'objectiu d'assolir la conservació, i, si s'escau, la millora de la diversitat, la riquesa i la productivitat dels sistemes naturals de Catalunya, en el marc de la protecció del medi ambient i de l'ordenació racional i equilibrada del territori.