• Imprimeix

Registre general d’animals de companyia (ANICOM)

Have you lost a pet?

If you’ve lost your pet during your stay in Catalonia, have your pet’s microchip number ready and contact the following databases to report the loss:

- ANICOM on 93 567 42 00 (7.30-15 h Monday-Friday), anicom.tes@gencat.cat or  93 561 70 00 (24/7)

- AIAC on 902 170 401 (24/7) or 93 418 92 94 (9-14 i 16-19 Monday to Friday; July: 9-17 h; August: 9-15 h)

Have you found a pet?

- If you find a pet have him scanned by a veterinary surgeon, a Police officer or an animal shelter. If the pet is microchipped, they will check the databases to find the owner

- If you have access to Internet, you can check the microchip in the following databases where you’ll find the contact information to the databases (not the owner’s) where the microchip is registered and report the finding:

www.europetnet.com

www.petmaxx.com

www.reiac.es

 

Més informació (català):

Els ajuntaments tenen l'obligació de portar un cens municipal d'animals de companyia (gossos, gats i fures) i de la mateixa manera la persona propietària d'un animal de companyia l'ha de censar a l'ajuntament on resideix habitualment l'animal.

La persona propietària de l'animal té un termini de 3 mesos des del naixement de l'animal o de 30 dies des de la data d'adquisició, el canvi de residència, la mort de l'animal o la modificació d'altres dades incloses en el cens per comunicar-ho al cens municipal. Prèviament a la inscripció de l'animal en el cens municipal, l'animal ha d'haver estat identificat amb microxip per un veterinari.

El 2011 la Generalitat de Catalunya va posar en marxa l’eina del Registre general d’animals de companyia, l’aplicació informàtica ANICOM, destinada als ajuntaments perquè hi censin els seus animals de companyia directament (per tant, no és necessari que els ajuntaments portin un cens municipal a part de l’ANICOM).

D’aquesta manera, tots els ajuntaments podran fer cerques d’animals perduts, independentment d’on estigui censat l’animal, a fi de poder retornar-los a llurs propietaris.

Els ajuntaments que encara no l’utilitzin es poden adreçar a la Secció de Protecció dels Animals de Companyia del Departament.

Informació relacionada