• Imprimeix

Protecció dels animals de companyia i d'experimentació

La protecció dels animals ha anat despertant un interès creixent en bona part de la ciutadania. Aquest interès s'ha traduït en l'aprovació d'un seguit de normes que tenen la finalitat d'assolir un nivell màxim de protecció i benestar dels animals.

Es diferencien els següents àmbits d'actuació: animals de companyia (gossos, gats i fures), animals utilitzats en experimentació i nuclis zoològics.