• Imprimeix

Meteorologia

Servei Meteorològic de Catalunya

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) és l’entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya, amb personalitat jurídica pròpia, que té com a funció principal prestar un servei públic de qualitat en matèria de meteorologia que satisfaci les necessitats d’informació meteorològica i climàtica de la societat.
Per complir aquesta funció el SMC treballa, dia rere dia, en la realització de productes de predicció meteorològica, la gestió de la Xarxa d’Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya (XEMEC) i l’elaboració de productes climatològics.