• Imprimeix

Registre, avaluació, autorització i restricció (REACH)

REACH

El REACH és el nou sistema de gestió de les substàncies químiques dins la Unió Europea amb l'objectiu de garantir un elevat nivell de protecció de la salut humana i el medi ambient.

REACH és l'acrònim en anglès de Registre, Avaluació i Autorització de Substàncies i Mescles Químiques.