El Conveni d'Estocolm representa un avenç en els acords internacionals per protegir el medi ambient i la salut humana davant els compostos orgànics persistents.
Donada la preocupació internacional sobre els riscos de la generació i el comerç de productes químics i residus perillosos, s'han establert altres acords multilaterals, que actualment estan en vigor: Conveni de Basilea i el Conveni de Rotterdam.
Els tres convenis reflecteixen la preocupació internacional per abordar i minimitzar/evitar els residus que una gestió inadequada dels productes químics i residus perillosos pot ocasionar.