• Imprimeix

Norma UNE-EN ISO 14001

El 15 de setembre de 2015 es va publicar una nova versió de la norma ISO 14001.

Aquesta nova versió presenta un nou format basat en l’Estructura d’Alt Nivell, que ha de facilitar que totes les futures normes ISO de sistemes de gestió es puguin integrar entre elles.

Els canvis principals són:

  • La comprensió de l’organització i el seu context
  • La comprensió de les necessitats i expectatives de les parts interessades
  • El lideratge
  • Accions per afrontar riscos i oportunitats
  • Visió dels aspectes ambientals des de la perspectiva del cicle de vida.

 

Data d'actualització:  16.11.2017