El Departament ha publicat la col·lecció "Manuals d'Ecogestió" i ha donat suport al Club EMAS per editar i publicar la Revista de Qualitat Ambiental. També dóna a conèixer les publicacions de la Comissió Europea sobre l'EMAS.