Què és el logotip de l’EMAS?

El logotip de l'EMAS és una imatge gràfica associada a:

  • la correcta implementació del sistema EMAS,
  • el compromís de millora ambiental contínua,
  • la participació activa dels empleats,
  • la credibilitat de la informació sobre el comportament ambiental de l'organització,
  • el respecte (demostrat) de la legislació

El logotip de l'EMAS és una bona manera de mostrar que una organització és respectuosa amb el medi ambient.

Com utilitzar el logotip de l'EMAS

L’EMAS III ha simplificat les normes d'utilització del logotip d'EMAS aplicant un únic logotip i ha suprimit les restriccions existents, llevat de les relacionades amb el producte i l'envasament. No s'ha de confondre amb les etiquetes ecològiques per a productes.


Versió 1: amb la llegenda “Gestió ambiental verificada” i el número de registre corresponent ES-CAT-XXXXXX

Només podran utilitzar el logotip de l'EMAS les organitzacions amb un registre vàlid en l'EMAS.

  • el logotip haurà de portar sempre el número de registre de l'organització, excepte quan es tracti d'activitats promocionals i de màrqueting del sistema EMAS,
  • només és vàlid el logotip oficial,
  • si l'organització té diversos centres i alguns no estan inclosos en el registre, només podrà utilitzar el logotip per als centres registrats i no haurà de donar la impressió que tota l'organització està registrada,
  • és preferible que en la declaració ambiental figuri el logotip.

Logotip_EMAS

Versió 2: sense llegenda i sense número de registre

Els organismes competents, els organismes d'acreditació i autorització, les autoritats nacionals i altres parts interessades podran utilitzar el logotip EMAS sense número de registre, amb finalitats de comercialització i promoció relatives a EMAS. En tals casos, l'ús del logotip EMAS establert a l'annex V no donarà a entendre que l'usuari està registrat si no ho està.
Logotip_EMAS_Verificat

Aplicatiu de generació del logotip de l'EMAS

Les empreses EMAS poden generar-ne el logotip instal·lant-se l'aplicatiu següent:

Data d'actualització:  22.01.2014