Tramitació de la sol·licitud d’inscripció, actualització i renovació del registre EMAS a través de la xarxa de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE). 

Informació relacionada

La sol·licitud d'inscripció / renovació / actualització del registre es presentarà davant de l'organisme competent i inclourà la següent documentació:

  • l’imprès de sol·licitud d’inscripció / renovació / actualització, signat pel representant de l’organització;
  • la declaració ambiental validada, en formulari electrònic o imprès;
  • la declaració del verificador ambiental sobre les activitats de verificació i validació, signada pel verificador ambiental que hagi validat la declaració ambiental.

En el cas d’organitzacions que es vulguin acollir a l’excepció per a organitzacions petites (article 7 del Reglament de l’EMAS), cal adjuntar-hi també:

  • la declaració del verificador sobre l’excepció per a organitzacions petites, signada pel verificador ambiental que hagi verificat l’organització.


Data d'actualització:  16.02.2018