• Imprimeix

Sistemes de gestió ambiental (ISO 14001 i EMAS)

Sistemes de gestió ambiental (ISO 14001 i EMAS)

Aquest apartat fa referència als sistemes de gestió ambiental, els quals permeten una millora del comportament ambiental de les organitzacions.