• Imprimeix

RESTOCAT. Protocol per al seguiment i l'avaluació continuada de la restauració en activitats extractives

En el marc de qualsevol programa de restauració ambiental de l’espai afectat per una activitat extractiva, el seguiment dels treballs realitzats i la seva avaluació periòdica en funció dels resultats obtinguts constitueixen un punt clau per a l’optimització dels recursos i, consegüentment, dels efectius econòmics destinats a la restauració. A la vegada, reforcen la garantia que en finalitzar els treballs de restauració s’assoliran els objectius perseguits.

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic posa a l’abast dels professionals vinculats a la restauració d’espais afectats per la mineria el protocol RESTOCAT, elaborat pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) de la Universitat Autònoma de Barcelona, dins del contracte programa entre aquest Centre i la Generalitat de Catalunya.

Aquest protocol és una eina que facilita una avaluació correcta dels treballs de restauració, i té com a principal característica que qualsevol personal tècnic d’una activitat extractiva el pot aplicar per fer el seguiment i l’avaluació continuada del procés rehabilitador, sempre que aquest procés estigui dissenyat des d’una perspectiva ecològica.

En el protocol s’han definit tècniques innovadores en la restauració, emprant materials extrets de la mateixa activitat extractiva o d'altres activitats.

En aquest apartat es posen a disposició dels interessats les instruccions i els formularis que permeten recollir la informació necessària sobre els diferents aspectes que es consideren indicadors de qualitat de la restauració.

Imatge 1. Restauració integrada. Activitat extractiva Vallcarca, municipi de Sitges.

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 2. Recompte de llenyoses. Activitat extractiva Vallcarca, municipi de Sitges.

 

 

 

Autor: V. Carabassa.

Autor: V. Carabassa.

Autor: V. Carabassa.

Autor: V. Carabassa.

Restauració integrada avançada amb sectors integrats a l'entorn. Activitat extractiva Uniland, municipi de Santa Margarida i els Monjos.

Autor: E. Serra.

Autor: E. Serra.

Data d'actualització:  20.07.2015

Informació relacionada