En aquest apartat trobareu les ponències realitzades en les diferents jornades i cursos sobre les activitats extractives.

 • Data: 19 de juny de 2012
 • Organitza: Departament de Territori i Sostenibilitat
 • Objectiu: plantejar diverses formes de restauració

Informació relacionada

 • Data: 29 i 30 de novembre de 2012
 • Organitza: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 • Objectiu: sessió de treball per agents rurals per informar sobre els tipus d’activitats extractives, la legislació aplicable i el seguiment de la restauració.

Informació relacionada

 • Data: 20 de desembre de 2012
 • Organitza: Col·legi Enginyers Tècnics de Mines de Catalunya
 • Objectiu: donar a conèixer el protocol RESTOCAT
 • Data: 18 de febrer de 2013
 • Organitza: DGQA i Gremi d’Àrids de Catalunya
 • Objectiu: informar sobre l’Ordre de revisió de les fiances de restauració
 • Data: 14 de març de 2013
 • Organitza: Departament Territori i Sostenibilitat
 • Objectiu: unificar criteris entre les diferents OGAU pel que fa a situacions relacionades amb les fiances d’AE
 • Data: 14 de juny de 2013
 • Organitza: Gremi d'Àrids

Informació relacionada

 • Data: 02 d’abril de 2014
 • Organitza: Gremi d’Àrids

Informació relacionada

 • Data: 7 de juliol de 2014
 • Organitza: Gremi d’Àrids

Informació relacionada

 • Data: 20 de novembre de 2014
 • Organitza: CREAF + Col·legi enginyers tècnics i de grau de mines i energia de Catalunya i Balears
 • Objectiu: sessió de treball per tècnics amb una part teòrica i pràctica

Informació relacionada

 • Data: 23 de març de 2015
 • Organitza: Consell d’Àrids

Informació relacionada

 • Data: 30 de juny de 2015
 • Organitza: Consell d’Àrids

Informació relacionada

 • Data: 17 de desembre de 2015
 • Organitza: Iniciativa Española de Empresa i Biodiversidad
 • Data: 3 de març de 2016
 • Organitza: Consell d’Àrids

Informació relacionada

 • Data: 7 de març de 2016
 • Organitza: Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, Govern de les Illes Balears
 • Data: 22 de juny de 2016
 • Organitza: Consell d’Àrids

Informació relacionada

 • Data: 24 de maig de 2017
 • Organitza: Consell d’Àrids

Informació relacionada

 • Data: 14 de juliol de 2017
 • Organitza: Consell d’Àrids

Informació relacionada

Data d'actualització:  19.07.2017