• Imprimeix

Restauració d'activitats extractives

A Catalunya hi ha força recursos minerals que tradicionalment han estat explotats en funció de la demanda. Però, és important tenir present l'equilibri i la conservació del medi físic i del paisatge per a l'aprofitament dels recursos minerals naturals.

Les activitats extractives produeixen una sèrie d’impactes ambientals que cal corregir. En aquest context, la restauració dels terrenys afectats esdevé un aspecte clau per garantir la transitorietat dels impactes causats i la recuperació de la qualitat ambiental, alhora que es millora la percepció de la societat vers el sector.